Acc max lv, có sphm, ttk, full awk dark, 84k frags, 15m7 beli

Game: Blox Fruits

Người bán: koesnopro123

Đánh giá nguời bán: 13 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-02 11:21:41

Tổng lượt xem: 92 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 500,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    húp đi ae
    koesnopro123 [CTV]
    2021-07-08 10:16:30 Tag

Acc max lv, có sphm, ttk, full awk dark, 84k frags, 15m7 beli