Acc max level, ttt

Game: Blox Fruits

Người bán: Ender

Đánh giá nguời bán: 0 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-05-19 16:22:31

Tổng lượt xem: 394 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 250,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  acc có haki và quan sát ko a
  troithan4
  2021-06-17 10:26:37 Tag
  Quan sát và vũ trang
  Alpha123
  2021-06-13 13:36:31 Tag
  Có haki chưa anh
  Alpha123
  2021-06-13 13:35:42 Tag

- Acc max level 

- Có tộc thỏ v1

- Có superhuman 410 mastery

- Có trái phật farm khá tốt khi biến hình

- Có shisui

- Có thể tự nâng stat theo ý muốn

- Có dư 16 triệu beli

- Có 500 fracments