Acc max level, ttt

Game: Blox Fruits

Người bán: Ender

Đánh giá nguời bán: 0 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-05-19 16:22:31

Tổng lượt xem: 978 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 250,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  human v2 chx bn v2 rồi thì hnay 14:00 tui mua luôn
  Vinh93935
  2022-02-09 07:01:43 Tag
  Có human V2 ko bn
  Vinhgameroblox
  2021-12-23 19:26:24 Tag
  acc có haki và quan sát ko a
  troithan4
  2021-06-17 10:26:37 Tag
  Quan sát và vũ trang
  Alpha123
  2021-06-13 13:36:31 Tag
  Có haki chưa anh
  Alpha123
  2021-06-13 13:35:42 Tag

- Acc max level 

- Có tộc thỏ v1

- Có superhuman 410 mastery

- Có trái phật farm khá tốt khi biến hình

- Có shisui

- Có thể tự nâng stat theo ý muốn

- Có dư 16 triệu beli

- Có 500 fracments