Acc max level Fruit awk: buddha,... Sword lengendary:saddi shisu

Game: Blox Fruits

Người bán: BaoTricker

Đánh giá nguời bán: 1 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-06-17 15:14:45

Lượt xem: 107 👁️‍🗨️

Thanh toán: 360,000đ 300,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.