acc max level,df ope,dư 29m beli,sphm,ttk

Game: Blox Fruits

Người bán: bodien072

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-06 15:57:30

Tổng lượt xem: 77 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 320,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @GameOne2222 mua ủng hộ anh với
  bodien072 [CTV]
  2021-07-06 16:53:11 Tag
  @GameOne2222 chưa em ơi
  bodien072 [CTV]
  2021-07-06 16:53:01 Tag
  trai ope full skill chua anh
  GameOne2222
  2021-07-06 16:47:20 Tag

CÓ TTK 356 MASTERY
CÓ RENGOKU 350 MASTERY
ĐANG XÀI TRÁI OPE 
SUPERHUMAN 600 MASTERY
2 HAKI COLOR MÀU CỰC ĐẸP
DƯ 1524 STATS CHO ANH EM NÀO THÍCH CHƠI KIẾM HAY DF TÙY THÍCH


ACC TRẮNG THÔNG TIN NHA MỌI NGƯỜI