Acc Max Level | All Sword From Normal Boss

Game: King Legacy

Người bán: CTKGamer

Đánh giá nguời bán: 5 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-15 17:26:20

Tổng lượt xem: 125 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Acc Max Level, 50M Beli & Trắng Thông Tin 100%

Có All Sword Drop Từ Normal Boss