Acc Max Level | All Sword From Normal Boss

Game: King Legacy

Người bán: CTKGamer

Đánh giá nguời bán: 5 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-15 16:52:49

Tổng lượt xem: 176 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  accccccccccccccccc vippppppppppppppppppppp
  minhpro123bm
  2021-07-30 10:23:13 Tag
  ngáo à
  CTKGamer [CTV]
  2021-07-05 12:53:40 Tag
  uhnhidu gershreukiusgbkeusgrekyygrbvliergrokpll,ltrojhrhhr
  minhdndmn
  2021-07-05 12:33:44 Tag

full level 4 gem 37m all sword từ normal boss