Acc Max Level 41M Beli Trắng Thông Tin Có Sword Drop

Game: King Legacy

Người bán: haidang_VN

Đánh giá nguời bán: 3 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-28 12:09:36

Tổng lượt xem: 87 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Acc ngon có 2 game King Legacy và Dealership Tycoon