Acc lv 1 ăn pika cho người mới chơi #28642

Game: Grand Piece Online

Người bán: DuongNoob

Đánh giá nguời bán: 19 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2024-03-22 16:45:30

Lượt xem: 118 👁️‍🗨️

Thanh toán: 120,000đ 100,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    có tiền rùi tui mua đg để giành tiền mua acc bolox frut
    hoatreeg
    2024-04-06 09:26:12 Tag

💰 Các Acc Khác

acc max lv như ảnh

Grand Piece Online
0 🗨️
DuongNoob
75 👁️‍🗨️

240,000đ 200,000đ

Acc full mythic trong inventory

Grand Piece Online
0 🗨️
DuongNoob
147 👁️‍🗨️

960,000đ 800,000đ

acc max lv full trái legendary

Grand Piece Online
0 🗨️
DuongNoob
69 👁️‍🗨️

360,000đ 300,000đ

Acc lv 50 Random trái mythic

Grand Piece Online
0 🗨️
DuongNoob
19 👁️‍🗨️

300,000đ 250,000đ

Acc có All Seeing Eye

Grand Piece Online
0 🗨️
DuongNoob
62 👁️‍🗨️

840,000đ 700,000đ