ACC GAME MỚI RA CHO AE CHƠI ĐÂYY

Game: Anime Dimensions

Người bán: DEO_205

Đánh giá nguời bán: 12 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-30 16:01:06

Tổng lượt xem: 162 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 150,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

_*GAME MỚI RA SAO AE K LẤY VỀ CHO MÌNH 1 CON ACC NGON NHỈ *

_ĐỦ SỨC CHỚI TẤT CẢ CÁC MAP

_CÓ NGUYÊN LIỆU LEGEND

_LV 33 ( CÀY KHÓ )

_DƯ 100K VÀNG CHO AE TỰ UP

_DƯ 1K2 GEM CHO AE MUA