Acc Dragon Full Mastery ( Có gamepass )

Game: Blox Fruits

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 8 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-11-21 13:48:47

Tổng lượt xem: 51 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 600,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Thông tin Chung : Max Lv , 88M Beli , haki Vàng , Dư 4k4 điểm bone , 2M1 Bounty

GamePass : X2 Money , X2 Mastery

Item : True Triple Katana( 505mas ) Rengoku , Shisui , Wando , ....nhiều thứ khác

Ác quỷ : Hiện đang sử dụng Trái Dragon Full 600 mastery

Melee : SuperHuman 600ms , Electric Claw 600 Ms