ACC DÀNH CHO NGƯỜI MỚI CHƠI

Game: King Legacy

Người bán: CTKGamer

Đánh giá nguời bán: 7 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-09-06 11:36:08

Tổng lượt xem: 102 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 200,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Dư 316 gem để quay df