Acc Cursed Dual Katana, Soul Guitar, God Human #19385

Game: Blox Fruits

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 60 🤗 | 13 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-10-29 17:03:04

Lượt xem: 434 👁️‍🗨️

Thanh toán: 479,999đ 399,999đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

💰 Các Acc Khác

Cursed Dual ,Godhuman , Full ...

Blox Fruits
0 🗨️
truongroblox
345 👁️‍🗨️

600,000đ 500,000đ

Human V4 FULL GEAR + DOUGH AW...

Blox Fruits
2 🗨️
KimAnhYT2006
321 👁️‍🗨️

2,400,000đ 2,000,000đ