Acc có Sun gen1 và Kor gen2

Game: Shindo life

Người bán: 0364762182

Đánh giá nguời bán: 35 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-15 10:41:02

Tổng lượt xem: 33 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 400,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    Acc hôm trc hả
    Ezqua
    2022-01-15 13:47:15 Tag

Rank S1
Genkai : Dio-Senko (1/60) và Sarachia-Akuma (1/200)
Element : Chaos (1/100) và Acid (1/80)
Kenjutsu : Flame (1/10)
Combat Art có Muay-Thai
*Có Sun gen1 max lvKor gen2 chưa cày