acc có sphm + shishui + wando full skill

Game: Blox Fruits

Người bán: KLgamingLVY

Đánh giá nguời bán: 1 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-15 11:51:56

Tổng lượt xem: 48 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 190,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.