Acc có lucy meta mới và sẵn đồ evol và còn 19k8 gem #17580

Game: Anime Adventures

Người bán: misokosa

Đánh giá nguời bán: 16 🤗 | 5 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-09-22 19:04:41

Lượt xem: 177 👁️‍🗨️

Thanh toán: 228,000đ 190,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  tui
  sansink121212
  2022-09-30 16:39:11 Tag
  @sansink121212 ok ôg duyệt đơn giúp tôi với
  misokosa [CTV]
  2022-09-28 12:50:20 Tag
  tui mua nha
  sansink121212
  2022-09-28 12:13:57 Tag
  @sansink121212 mua ik bạn
  misokosa [CTV]
  2022-09-27 22:25:13 Tag
  @sansink121212 đr bạn
  misokosa [CTV]
  2022-09-27 22:23:06 Tag
  kia mua nha
  sansink121212
  2022-09-27 19:03:59 Tag
  mua cai cs mk v ten nick luon a
  sansink121212
  2022-09-27 18:49:50 Tag
  tui mua nha
  sansink121212
  2022-09-27 18:49:21 Tag
  e
  sansink121212
  2022-09-27 18:48:56 Tag
  Ai mua ik
  misokosa [CTV]
  2022-09-23 09:30:09 Tag

💰 Các Acc Khác

Acc abeldo meta siêu vip

Anime Adventures
0 🗨️
misokosa
68 👁️‍🗨️

96,000đ 80,000đ

Acc narbera meta siêu ngon

Anime Adventures
0 🗨️
misokosa
82 👁️‍🗨️

96,000đ 80,000đ

acc có 69k gem và 2 mythical

Anime Adventures
0 🗨️
Hung2009
13 👁️‍🗨️

432,000đ 360,000đ

Acc 150k gems và nhiều mythic...

Anime Adventures
0 🗨️
misokosa
69 👁️‍🗨️

1,032,000đ 860,000đ

acc có 7 con mythical và còn ...

Anime Adventures
0 🗨️
Hung2009
77 👁️‍🗨️

420,000đ 350,000đ

Acc có kyoka evo và sayako 2 ...

Anime Adventures
5 🗨️
misokosa
370 👁️‍🗨️

420,000đ 350,000đ