Acc có Kuma lv80,Frize6s,và Onwin

Game: All Star Tower Defense

Người bán: TrongRacingBoy

Đánh giá nguời bán: 0 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-11 05:40:56

Tổng lượt xem: 167 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 250,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Acc dư 875gem,acc đủ nâng salesman lên 5s như chưa co nguyên liệu và đủ nâng ikki lên 6s và những con khác ko tiện chụp