Acc có kira,price,mihankX2,Sasuke,Zenetsu

Game: All Star Tower Defense

Người bán: TrongRacingBoy

Đánh giá nguời bán: 0 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-14 04:42:39

Tổng lượt xem: 197 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 200,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Acc dư 1444 gem và 3067 vàng còn lại như hình acc có buma để fram