!!Acc có genkai vip thuật hiếm 10 vĩ thú weapon 1/60

Game: Shindo life

Người bán: tri28282929

Đánh giá nguời bán: 1 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-14 16:53:00

Tổng lượt xem: 243 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 750,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @jemapppellean231 ok
  tri28282929 [CTV]
  2021-07-24 12:15:15 Tag
  ok vay ngay maimik nap de mua
  jemapppellean231
  2021-07-23 18:54:16 Tag
  @jemapppellean231 có bạn, thập vĩ lv max
  tri28282929 [CTV]
  2021-07-23 18:19:48 Tag
  acc co thap vi ko ban
  jemapppellean231
  2021-07-23 13:40:27 Tag
  @condigocong111 acc trắng thông tin
  tri28282929 [CTV]
  2021-07-17 08:14:17 Tag
  Acc có trắng thông tin ko bạn ?
  condigocong111
  2021-07-15 21:59:23 Tag
  @nhanoto nhưng genkai mới
  tri28282929 [CTV]
  2021-07-15 09:49:40 Tag
  acc ko có genkai vid
  nhanoto
  2021-07-14 19:17:09 Tag
  oh
  phuc1029384756
  2021-07-14 18:50:55 Tag


Mode 
 Rank max-4
(bonus thêm 20 svv tùy theo ý bạn)