Acc có 1 EXP5S,Jiyara5s,dư485gem

Game: All Star Tower Defense

Người bán: TrongRacingBoy

Đánh giá nguời bán: 0 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-29 23:10:25

Tổng lượt xem: 70 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 100,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    Ac t jiraiya, conan, yogi, freeza6sao bán 120k còn bị trả giá 100k nữa kìa
    1972006 [CTV]
    2021-07-27 12:25:42 Tag

Acc có 2 vegeta 4s đủ nâng lên 5s