ACC CHO AE MỚI CHƠI

Game: All Star Tower Defense

Người bán: DEO_205

Đánh giá nguời bán: 12 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-20 18:30:56

Tổng lượt xem: 133 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 200,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

*ACC NGON AE MUA NHỚ ĐÁNH GIÁ VÀ DUYỆT TIỀN *

----ACC 3K GEM ĐỢI RÂU TRẮNG RA LÀ UP RÂU ĐEN 6S LUÔN K CẦN CÀY NGUYÊN LIỆU---