ACC BLOXFRUIT RẺ XỊN XÒ

Game: Blox Fruits

Người bán: nhokpyup

Đánh giá nguời bán: 3 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-09-14 20:59:24

Tổng lượt xem: 130 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 180,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

ACC BAO GỒM:

- SUPERHUMAN FULL SKILL : 403 MASTERY
- TRUE TRIPPLE KATANA MAX MASTERY FULL SKILL: 600 MASTERY 
- SADDI FULL SKILL + SHISUI FULL SKILL + WANDO FULL SKILL
- TRÁI ÁC QUỶ HIE LEVEL 1
- DƯ 22 TRIỆU BELI
- FULL HAKI VŨ TRANG
- CÒN DƯ 500 ĐIỂM FRAGMENT + USOAP'S HAT
- TRẮNG THÔNG TIN 100%
- BẢNG STAT ĐÃ ĐƯỢC NÂNG BAO NGON CHO ANH EM CHIẾN MỌI ĐỐI THỦ