Acc BloxFruit Ngon Bổ Rẻ

Game: Blox Fruits

Người bán: nhokpyup

Đánh giá nguời bán: 3 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-05-01 09:45:07

Tổng lượt xem: 166 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 400,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @Amozonappsawhyx chưa nha bạn
  nhokpyup [CTV]
  2021-07-01 21:26:05 Tag
  bn ơi string awaken full awaken chưa?
  Amozonappsawhyx
  2021-07-01 20:43:31 Tag

BloxFruit Max level + max skill super human dame và pvp cực bá trong các melee + max skill rengoku + max skill wando + dư 15m beli tha hồ mua sắm đồ + một bảng stat đã được nâng cực ngon + pvp bao ngon cân mọi đối thủ + 100% trắng thông tin