Acc Blox Xài Dragon,Rumble Awaken,Pole,25k frag

Game: Blox Fruits

Người bán: mamtroc24

Đánh giá nguời bán: 7 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-16 21:04:09

Tổng lượt xem: 211 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 450,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  400k thi mua
  hieudeptrai
  2021-07-30 06:32:17 Tag
  Mua đi
  mamtroc24 [CTV]
  2021-07-28 10:51:29 Tag
  @bao0210
  mamtroc24 [CTV]
  2021-07-28 10:51:23 Tag
  @mamtroc24 tốt nhất nên mua khi mấy ôg kia chưa mua
  mamtroc24 [CTV]
  2021-07-26 22:04:34 Tag
  @Duy08 chưa bạn
  mamtroc24 [CTV]
  2021-07-26 22:04:11 Tag
  Ai mua chx
  Duy08
  2021-07-26 21:57:56 Tag
  @hieudeptrai mua đi giá hấp dẫn đó
  mamtroc24 [CTV]
  2021-07-25 16:08:26 Tag
  @hieudeptrai chưa bạn ơi
  mamtroc24 [CTV]
  2021-07-24 21:26:48 Tag
  acc sell chua
  hieudeptrai
  2021-07-24 20:54:53 Tag
  @bao0210 đúng r
  mamtroc24 [CTV]
  2021-07-24 17:21:46 Tag
  Trái rumble full v2 hả bạn
  bao0210
  2021-07-24 15:47:42 Tag
  @bao0210 đúng r bạn
  mamtroc24 [CTV]
  2021-07-24 14:00:47 Tag
  Có haki quan sát đúng ko bạn
  bao0210
  2021-07-24 12:36:26 Tag
  @bao0210 à 1m nha
  mamtroc24 [CTV]
  2021-07-24 07:55:04 Tag
  @bao0210 mik k nhớ
  mamtroc24 [CTV]
  2021-07-23 16:05:07 Tag
  Acc này tiền săn bonty bao nhiêu v bạn
  bao0210
  2021-07-23 14:40:53 Tag
  Ac mày tiền săn bonty là bao nhiêu v
  bao0210
  2021-07-23 14:40:00 Tag
  @bao0210 mik sẽ giảm giá nha
  mamtroc24 [CTV]
  2021-07-22 22:52:32 Tag
  @bao0210 oke
  mamtroc24 [CTV]
  2021-07-22 22:52:16 Tag
  Acc qua ngon
  bao0210
  2021-07-22 22:12:46 Tag
  Ô có thể hết dịch mình sẽ mua
  bao0210
  2021-07-22 22:12:21 Tag
  @bao0210 vs lại có nhiều frag lắm
  mamtroc24 [CTV]
  2021-07-22 22:08:08 Tag
  Mink nha bạn
  mamtroc24 [CTV]
  2021-07-22 22:07:56 Tag
  Tộc gì v bạn
  bao0210
  2021-07-22 21:11:43 Tag

ACC BLOX FRUIT XỊN

MAX LV:

DƯ 25K FRAG,Haki Màu

CÓ TRUE TRIPLE KATANA,SHARKMAN,POLE,Dragon Trident

DRAGON FULL SKILL,RUMBLE AWAKEN.

. 

Chúc ae 1 ngày vui vẻ.