Acc Blox Fruits Ngon Giá Rẻ!

Game: Blox Fruits

Người bán: vankel

Đánh giá nguời bán: 22 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-03-24 11:41:50

Tổng lượt xem: 212 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 230,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Đã Qua Sea 3

Đã Có Haki Quan Sát Và Haki Vũ Trang

Có 28M Beli và 3k Fragments

Melee V2: Superhuman(600 Mastery) và Electric Claw(600 Mastery)

Devil Fruit: Ice(Full Skill và thức tỉnh 3 skill)


Mua acc xong nhớ ấn nút duyệt tiền ở phần lịch sử tài khoản đã mua nha, nếu được thì ấn nút hài lòng để ủng hộ mình, Xin Cảm Ơn!