Acc Blox Fruits Cao Cấp

Game: Blox Fruits

Người bán: cuem981

Đánh giá nguời bán: 2 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-11-23 16:20:46

Tổng lượt xem: 100 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 900,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

ACC BLOX FRUITS CAO CẤP

Acc Max Level 

TỘC THỎ V3

Dùng DF RUMBLE FULL AWAKEN 600 MAS

Có 119M Beli 115K FRAGMENT

Có Full Melee V2: SPHM, Death Step, Sharkman Karate, Electric Claw, Dragon Talon 600 Mas

Có YAMA TUSHITA TTK POLE(2nd Form) RENGOKU SABER V2 HALLOW SCYTHE 600 MAS

FULL HAKI Màu 14/14

HAKI QUAN SÁT 8/8

Df trong hòm có: Spin Flame Falcon Ice Sand Dark Revive Diamond Light Love Rubber Barrier MagMa Door QUAKE STRING BIRD:PHOENIX RUMBLE GRAVITY SHADOW CONTROL