Acc blox fruit

Game: Blox Fruits

Người bán: gamesgavn

Đánh giá nguời bán: 4 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-11-23 13:11:52

Tổng lượt xem: 155 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 130,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  xin acc
  hieuthieunang
  2021-11-30 22:27:56 Tag
  hok có gì đâu
  gamesgavn [CTV]
  2021-11-30 06:20:25 Tag
  cho coi full item của acc đi
  minhkhang0023
  2021-11-29 19:59:04 Tag

đã đủ level qua sea 3 nhưng do không kiếm được df 1m nên chưa qua,bone đã xài hết và éo ra df gì ngon.