Acc Blox Fruit provip ttt

Game: Blox Fruits

Người bán: Trungg

Đánh giá nguời bán: 1 🤗 | 6 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-01 17:45:07

Tổng lượt xem: 92 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 399,999đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Acc Blox Fruit ttt pro vip như hình + max skill superhuman + sharkman + electric claw + sharkman + dark ( đã awaken ) + 20 item vip + 4 df cực mạnh trong rương + 16m beli + 2k frags