acc blox fruit ngon(xemchitiet)

Game: Blox Fruits

Người bán: h_uy112

Đánh giá nguời bán: 5 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-03 09:56:11

Tổng lượt xem: 484 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @Khangct đúng rb
  h_uy112 [CTV]
  2022-01-04 15:44:47 Tag
  @h_uy112 Acc trắng thông tin à
  Khangct
  2022-01-04 01:23:36 Tag
  @Khangct hiện tại chưa có nha b
  h_uy112 [CTV]
  2022-01-03 20:39:12 Tag
  Acc có mellee awaken ko
  Khangct
  2022-01-03 19:46:22 Tag

acc ngon, max vl, superhuman 600 mastery, 3. sword, thừa 2199 điểm cho anh em nâng điểm thoải mái