.Acc Blox Fruit Max lv Giá Rẻ

Game: Blox Fruits

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 16 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-10 15:34:38

Tổng lượt xem: 73 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 190,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @thienphuc còn bạn nhé mua nhanh kẹo người khác mua đấy
  karinthemlg [CTV]
  2022-01-12 22:11:43 Tag
  còn acc ko ạ
  thienphuc
  2022-01-12 20:20:32 Tag

Thông tin chung : Max lv , 27M beli , 32K Điểm F , Wando Saddi , Superhuman 600mas , Electric claw full skill , đang xài Trái Của bigmon chưa Full skill