.Acc Blox Fruit Max lv Giá Rẻ

Game: Blox Fruits

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 16 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-09 18:50:49

Tổng lượt xem: 61 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 190,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @thienphuc cam đoan 100% uy tín shop được mei phương quảng cáo mà bạn
  karinthemlg [CTV]
  2022-01-12 22:12:10 Tag
  còn acc ko v
  thienphuc
  2022-01-12 20:02:02 Tag
  Uy tín k v
  N190907
  2022-01-12 18:19:42 Tag

Thông tin chung :

Acc Max lv , Shisui wando , 22M beli , 37K điểm F , SUperhuman 600mas , Elicitrc claw Full skill