.Acc Blox Fruit Max lv giá Rẻ uy tín

Game: Blox Fruits

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 27 🤗 | 9 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-03-04 22:42:37

Tổng lượt xem: 122 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 220,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

thông tin chung : maxlv , 22m beli, 31K diem F , Kiếm Rengoku , shisui ,

Melle : Superhuman 600mas , Electric claw 600mas

fruit đang ăn : Buddha ( chưa full skill ) ( full awaken)

Fruit inventory : Quake light , diamond , flame . spin..