.Acc Blox Fruit Max lv giá Rẻ uy tín

Game: Blox Fruits

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 16 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-15 17:43:58

Tổng lượt xem: 56 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 200,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

thông tin chung : maxlv , 32m beli , 16k diem F , Kiếm Shisui

Melle : Superhuman 600mas , Electric claw 600mas

Fruit : Shadow chua full skill

Fruit inventory : Bird , Door , magma , Barreri , Rubeer