.Acc Blox Fruit Max lv giá Rẻ uy tín

Game: Blox Fruits

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 16 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-15 17:40:13

Tổng lượt xem: 52 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 200,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    Tết tui có tiền tui mua nhé giữ acc hộ tui với
    Kevo1790
    2022-01-24 09:04:54 Tag

thông tin chung : maxlv , 42m beli , 31k diem F , Kiếm  Saddi

Melle : Superhuman 600mas , Electric claw 600mas

Fruit : Shadow chưa full skill

Fruit inventory : Paw , Rumble , Human , QUake ,Door , Magma