.Acc Blox Fruit Max lv giá Rẻ uy tín

Game: Blox Fruits

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 16 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-15 17:37:05

Tổng lượt xem: 47 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 200,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

thông tin chung : maxlv , 44m beli , 34k diem F , Kiếm yama , wando

Melle : Superhuman 600mas , Electric claw 600mas

Fruit : Shadow chưa full skill

Fruit inventory : Paw , Rumble , Bird ,string , Quake , door