.Acc Blox Fruit Max lv giá Rẻ uy tín

Game: Blox Fruits

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 16 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-15 17:28:04

Tổng lượt xem: 9 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

thông tin chung : maxlv , 57m beli , 58k diem F , Kiếm yama , Shisui

Melle : Superhuman 600mas , Electric claw 600mas

Fruit : Shadow Chưa full skill

Fruit inventory : Control , Venom , Gravity , Rumble , String , Quake