.Acc Blox Fruit Giá Rẻ uy tín

Game: Blox Fruits

Người bán: karinthemlg

Đánh giá nguời bán: 16 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-15 17:26:00

Tổng lượt xem: 31 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

 thông tin chung : maxlv , 57m beli , 32k diem F , Kiếm yama , Rengkou , Saddi

Melle : Superhuman 600mas , Electric claw 600mas

Fruit : quake Full awakening ( chưa full skill )

Fruit inventory : Dragon , Shadow , Dough , Gravity , Rumble ,Brid , Quake , Door ..