Acc blox có sphm + shishui full skill, df control

Game: Blox Fruits

Người bán: KLgamingLVY

Đánh giá nguời bán: 1 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-03 13:44:51

Tổng lượt xem: 82 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 180,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    Contronl bao n mastery
    Kampa
    2021-07-10 17:50:26 Tag

Acc có sphm 570 mas, shishui full skill, đang xài control. Dư 21m beli. ttt acc 13+. Ủng hộ nhá :v