ACC BF MAX LV GIÁ HỌC SINH UY TÍN

Game: Blox Fruits

Người bán: nino3007

Đánh giá nguời bán: 1 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-09 18:29:52

Tổng lượt xem: 32 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 250,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

ACC BF MAX LV GIÁ HỌC SINH UY TÍN

thông tin chung : maxlv , 37m beli , Kiếm Hallow scythe , rengoku , saddi , yama ...

Melle : Superhuman , sharkman , eletric , dragon talon

fruit đang ăn : Dark ( awaken )