ACC ALL STAR NHIỀU 6SAO CÓ 8K7 GEM

Game: All Star Tower Defense

Người bán: minato332211

Đánh giá nguời bán: 19 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-22 21:05:22

Tổng lượt xem: 139 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 600,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  e minato
  Haizaki3122
  2021-07-27 13:28:58 Tag
  vô mua bán
  phuc1029384756
  2021-07-24 17:35:39 Tag
  vô phần mua
  phuc1029384756
  2021-07-24 17:33:59 Tag
  nhắn trên robuviet đi
  phuc1029384756
  2021-07-24 17:32:14 Tag
  @************** thay dau
  minato332211 [CTV]
  2021-07-24 17:30:28 Tag
  phuc pro
  phuc1029384756
  2021-07-24 17:29:57 Tag
  nhắn tin trên disc o r d di
  phuc1029384756
  2021-07-24 17:29:50 Tag
  @************** :v
  minato332211 [CTV]
  2021-07-24 17:28:37 Tag
  @************** dc
  minato332211 [CTV]
  2021-07-24 17:28:22 Tag
  tui mua acc lại giá rẻ hơn đc ko
  phuc1029384756
  2021-07-24 17:26:52 Tag
  nhắn tin đi
  phuc1029384756
  2021-07-24 17:26:42 Tag
  ten cua toi trong d i sc o r d la phuc pro
  phuc1029384756
  2021-07-24 17:26:24 Tag
  ten
  phuc1029384756
  2021-07-24 17:26:10 Tag
  @************** hên xui
  minato332211 [CTV]
  2021-07-24 17:25:58 Tag
  ông bán trong d i sc o r d đc ko
  phuc1029384756
  2021-07-24 17:24:20 Tag
  @************** la sao
  minato332211 [CTV]
  2021-07-24 17:24:20 Tag
  ông bán trong ******* dc ko
  phuc1029384756
  2021-07-24 17:24:07 Tag
  @************** co
  minato332211 [CTV]
  2021-07-24 17:19:25 Tag
  co disc o rd ko
  phuc1029384756
  2021-07-24 17:09:10 Tag
  @************** la cai j
  minato332211 [CTV]
  2021-07-24 17:08:35 Tag
  ong co di sc o rd ko
  phuc1029384756
  2021-07-24 17:05:10 Tag
  @************** la sao
  minato332211 [CTV]
  2021-07-24 16:59:25 Tag
  tui mua o tren do
  phuc1029384756
  2021-07-24 16:56:48 Tag
  hoac facebool
  phuc1029384756
  2021-07-24 16:56:32 Tag
  co ko
  phuc1029384756
  2021-07-24 16:56:23 Tag
  co di sc o r d ay
  phuc1029384756
  2021-07-24 16:56:15 Tag
  ong co ******* ko
  phuc1029384756
  2021-07-24 16:55:54 Tag
  @************** như ảnh
  minato332211 [CTV]
  2021-07-24 16:49:16 Tag
  acc ngon ko
  phuc1029384756
  2021-07-24 16:46:51 Tag
  uoc j acc co rengoku 6 sao
  Haizaki3122
  2021-07-23 11:14:57 Tag
  Định mua vì có zukia 6s và rengoku 6s
  Nhan3915
  2021-07-22 23:35:42 Tag
  @Nhan3915 cái đó ảnh bìa thôi bạn ;v tại tui lười lấy ảnh mới nên up luôn ảnh cũ ;-;
  minato332211 [CTV]
  2021-07-22 23:30:47 Tag
  Chẳng giống hình bên ngoài là sao
  Nhan3915
  2021-07-22 23:19:40 Tag


ACC ALL STAR CÓ NHIỀU 6 SAO CÒN 8K7 GEM