ACC ALL STAR CÓ CHO NGƯỜI MỚI CHƠI

Game: All Star Tower Defense

Người bán: minato332211

Đánh giá nguời bán: 19 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-20 18:40:20

Tổng lượt xem: 135 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 450,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

ACC CÒN DƯ 5K GEM VÀ VÀI CON CÓ THỂ UP LÊN 6 SAO CHO AE NÀO MUA ACC VỀ CÀY