#69 Max Level, 33M Beli, 45 Gems

Game: King Legacy

Người bán: AppealsCat

Đánh giá nguời bán: 22 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-13 14:13:31

Tổng lượt xem: 129 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 220,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    DF là Smoke nha mình ghi lộn Magma
    AppealsCat [CTV]
    2022-01-13 17:21:20 Tag

Các bạn mua acc xong nhớ duyệt tiền và đánh giá để ủng hộ mình nhé!

Acc Max Level, 33M Beli, 45 Gems & Trắng Thông Tin 100%

DF: Magma (Rare) | Melee: Cyborg

Có All Sword & Accesccories Drop từ Normal Boss

Có Hell Sword drop từ Raid Boss (King Samurai) 

Có Authentic Mace drop từ Raid Boss (Dragon)   

Có Flame Hair drop từ Raid Boss (Ms. Mother)