#40 | MAX LEVEL | 50M BELI | ACC TRẮNG THÔNG TIN 100%

Game: King Legacy

Người bán: AppealsCat

Đánh giá nguời bán: 8 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-29 16:55:13

Tổng lượt xem: 161 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 200,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Các bạn mua acc xong nhớ duyệt và đánh giá để ủng hộ mình nhé!

Acc Max Level, 50M beli & Trắng Thông Tin 100%
DF: Ice (Rare) | Melee: Cyborg | Có All Sword Drop từ Normal Boss