#3 | LV 45 | 1K6 GEMS/ 865K GOLDS | TRẮNG THÔNG TIN 100%

Game: Anime Dimensions

Người bán: AppealsCat

Đánh giá nguời bán: 8 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-01 15:45:16

Tổng lượt xem: 70 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 180,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Các bạn mua acc xong nhớ duyệt tiền và đánh giá để ủng hộ mình nhé!

Acc Level 45, có 1k6 Gems/865k Golds, Trắng Thông Tin 100%
Có 3 card Yakaza (Legend Lv 26)
Có Full Character Drop từ Titan Dimension và Demon Dimension