2K3 Level,RumbleAwaken,Spikey Trident,Tushita,Yama,Full Melle v2

Game: Blox Fruits

Người bán: Rakusamachitoge

Đánh giá nguời bán: 34 🤗 | 10 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-06-18 11:52:47

Lượt xem: 74 👁️‍🗨️

Thanh toán: 840,000đ 700,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.