2 GAMEPASS, Nhiều Gem, DF Dragon,...

Game: King Legacy

Người bán: nguyenlonginfo

Đánh giá nguời bán: 42 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-06-07 11:44:46

Lượt xem: 123 👁️‍🗨️

Thanh toán: 1,079,999đ 899,999đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.