TRẮNG TT NGON

Game: King Legacy

Người bán: nguyenducloc

Đánh giá nguời bán: 3 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-12 19:32:28

Tổng lượt xem: 253 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  bt
  nguyenducloc [CTV]
  2021-07-31 07:20:39 Tag
  dragon màu gì vậy
  minhpro123bm
  2021-07-30 10:21:34 Tag
  mua di
  nguyenducloc [CTV]
  2021-07-29 12:56:52 Tag
  acc vip
  minhpro123bm
  2021-07-28 11:22:58 Tag
  de giam gia thu
  nguyenducloc [CTV]
  2021-07-23 10:02:22 Tag
  200k mình muacho
  zepbach
  2021-07-23 06:19:02 Tag
  chx bán đc đồng nào
  nguyenducloc [CTV]
  2021-07-22 18:58:21 Tag
  nhầm
  nguyenducloc [CTV]
  2021-07-22 18:58:10 Tag
  150
  nguyenducloc [CTV]
  2021-07-22 18:54:29 Tag
  ban dc bao nhieu r
  minhpro123bm
  2021-07-21 18:37:49 Tag
  đúng thât la bán ko
  minhpro123bm
  2021-07-21 16:25:59 Tag
  acc ngon đấy
  minhpro123bm
  2021-07-21 16:19:16 Tag
  acc ngon day
  minhpro123bm
  2021-07-21 16:18:49 Tag
  đc đoi tíck tien
  minhpro123bm
  2021-07-21 16:15:48 Tag
  dc doi tick tien
  minhpro123bm
  2021-07-21 16:14:56 Tag
  mua di ban
  nguyenducloc [CTV]
  2021-07-21 15:54:18 Tag
  ?
  nguyenducloc [CTV]
  2021-07-21 15:54:05 Tag
  trac ban chu
  minhpro123bm
  2021-07-21 13:19:27 Tag
  anh mua dc ko hay la gia
  minhpro123bm
  2021-07-21 13:02:23 Tag
  bb
  minhpro123bm
  2021-07-21 13:01:48 Tag
  .
  nguyenducloc [CTV]
  2021-07-16 20:22:23 Tag
  .
  nguyenducloc [CTV]
  2021-07-16 20:22:21 Tag
  .
  nguyenducloc [CTV]
  2021-07-13 14:07:03 Tag
  .
  nguyenducloc [CTV]
  2021-07-13 14:07:02 Tag

LVL : MAX

BELI :50m (MAX)

Gem :141

FRUIT : DRAGON (LEGEND)

SWORD ALL BOSS THƯỜNG

CÓ HELL SWORD    AUTHENTIC MACE