[New]

Game: All Star Tower Defense

Người bán: 1972006

Đánh giá nguời bán: 6 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-09-11 10:22:41

Tổng lượt xem: 86 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 90,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @1972006 bạn ơi acc này còn bao nhiêu kim cương
  HoangNam [CTV]
  2021-09-20 10:11:34 Tag
  Thấy acc ngon mua để chx
  HoangNam [CTV]
  2021-09-20 10:07:39 Tag
  Cảm ơn
  HoangNam [CTV]
  2021-09-20 10:07:12 Tag
  @HoangNam đợi xíu tui giảm
  1972006 [CTV]
  2021-09-20 10:07:01 Tag
  @1972006 mja để chơi
  HoangNam [CTV]
  2021-09-20 10:06:41 Tag
  @HoangNam định mua đi bán lại à:>
  1972006 [CTV]
  2021-09-20 10:06:06 Tag
  @1972006 giảm đi tui mua liền
  HoangNam [CTV]
  2021-09-20 10:00:21 Tag
  @1972006 xin luôn á
  HoangNam [CTV]
  2021-09-20 09:59:26 Tag
  @1972006 90k thôi mà
  HoangNam [CTV]
  2021-09-20 09:59:12 Tag
  @HoangNam 95k chịu thì chịu k chịu thì tui chịu
  1972006 [CTV]
  2021-09-20 09:58:14 Tag
  @HoangNam :) giảm lấm v
  1972006 [CTV]
  2021-09-20 09:57:33 Tag
  @1972006 giảm còn 90k mua liền
  HoangNam [CTV]
  2021-09-20 09:51:28 Tag
  @1972006 giảm đi 95k mua liền
  HoangNam [CTV]
  2021-09-20 09:51:05 Tag
  @1972002 giảm còn 95k đc ko
  HoangNam [CTV]
  2021-09-20 09:50:32 Tag
  Để tui xem còn tiền ko :>>>>
  Jack6027
  2021-09-18 11:19:18 Tag
  @Jack6027 k nhớ nx bạn ơi!!
  1972006 [CTV]
  2021-09-17 08:11:29 Tag
  Lv?
  Jack6027
  2021-09-17 06:00:39 Tag
  duyệt tiền với pro ơi
  thanhvan12 [CTV]
  2021-09-12 16:11:03 Tag

#all như ảnh