MaxLEVEL, xem chi tiết dưới phần mô tả !

Game: Blox Fruits

Người bán: canemo2003

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-18 14:31:53

Tổng lượt xem: 102 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 400,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

maxlevel , superhuman lv 361 , sharkman karate lv 325 , true trip katana lv 345 , death step lv 514 , kiếm Dragon Trident lv 182 , haki full body , có df quake , dư 20M beli , có 2500 điểm F để anh em awakening thoải mái , acc trắng thông tin !