MaxLevel/Rumble Full all/3 kiếm Legend/19 trái DF

Game: Blox Fruits

Người bán: canemo2003

Đánh giá nguời bán: 13 🤗 | 5 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-11-20 17:06:26

Tổng lượt xem: 66 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 250,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

SUPERHUMAN (MAX) / RUMBLE (MAX) (FULL AWAKENING )

ĐỦ 3 CÂY KIẾM LEGEND

CÓ 4 HAKI MÀU

CÓ 19 TRÁI DEVEIL FRUIT 


ĐÃ QUA SEA 3