max lv,sphm520mass,có rengoku,shisui xài string dư 16m beli

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-17 17:14:01

Tổng lượt xem: 21 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

max lv,sphm520mass,có rengoku,shisui xài string dư 16m beli